top of page

Rīgas ūdens sadarbība ar Alkom-Trans


Sadarbojoties ar Alkom-Trans, esam pārliecinājušies gan par viņu operativitāti, gan iespējām veikt specifisku automašīnu remontu.


Uzņēmumam ALKOM-TRANS piedaloties iepirkumu konkursā, Rīgas ūdens valde izvēlējās labāko piedāvājumu un noslēdza līgumu. ALKOM-TRANS mums veic kravas automašīnu tehnisko apkopi un remontu.

Sadarbības sākumu vērtējam kā veiksmīgu, Alkom-Trans ir apliecinājis, ka spēj izpildīt Rīgas Ūdens specifiskās prasības, kas noteiktas līgumā.

Mūsu automašīnām vienmēr jābūt uz strīpas, jo cilvēkiem ir jānodrošina ūdens. Alkom-Trans veic ļoti operatīvu remontu un apkopi. Līgumā ir paredzēts, ka nepieciešamības gadījumā remonts var tikt veikts, izbraucot uz to vietu, kur tobrīd atrodas automašīna. Mums pagaidām vēl nav bijusi šāda nepieciešamība.

Četrām no mūsu kravas automašīnām ir uzstādītas specifiskas iekārtas, un, veicot to remontu, ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas. Alkom-Trans izmanto inovatīvas iekārtas, taču svarīgākais ir tas, ka viņiem ir speciālisti, kas spēj šīs iekārtas pielietot un ar tām strādāt.

Protams, mums patīkami ir komunicēt ar Alkom-Trans laipno un atsaucīgo komandu.


Gints Golberģis, Rīgas ūdens Automehanizācijas ceha ekspedīcijas aģents.


Komentarze


bottom of page